MiAvis

[MiAvis]
[Slekt]

Slekt

arne.storflor.com

Forfedre til Hågen Olsen Storflor

Oppadstigende slekt til Hågen Olsen Storflor.

15                                                                                                                                                                                                 15
                                                                                                    Einang 222/1                                                                                                
14                                                                                                                                                                                               14
      Bjøtngård 290                                                                                             Einang 222/1                                                                                              
13                                                                                                                                                                                             13
      Bjøtngård 290                                                                                             Einang 222/1                                                                                            
12                                                                                                                                                                                   12
      Bjøtngård 290                               Fordal 297                 Ertsgård 144                                       Hembre Einang 222/1             Vestre Tøite 232                         Østre Sætran 278           Moum Søre 136                                      
11                                                                                                                                                                     11
      Bjøtngård 290             Østkil 218             Fordal 297               Ertsgård 144                 Ingstad Østre 224/1           Storfloren 333       Einang 222/1             Østre Tøite 231                         Østre Sætran 278           Moum Søre 136               Hembre Nedre 228/1         Stav, Malvik Knotten 282    
10                                                                                                                           10
    Storfloren 333 Bjøtngård 290       Hoset 265 Østkil 218 Østkil 218 Solem 284     Fordal 297 Kartum 281         Ertsgård 144           Leirfald Østre 296 Storfloren 333 Ingstad Østre 224/1         Holm 229   Einang 222/1 Storfloren 333           Vestre Tøite 232       Almli Østre 319         Bjørngård 290   Vold   Østre Sætran 278           Moum Søre 136   Holm 229 Hembre Nedre 228     Hembre Øvre 227 Bjørngård 290 Frøium 120 Greset 274  
9                                                             9
    Storfloren 333 Hegre Østre 286 Hoset 265 Østkil 218/1 Solem 284 Fordal 297 Trælstad 293 Rødde 157       Ertsgård 144       Leirfald Østre 296 Ingstad Østre 224/1 Østkil 218/1       Holm 229 Einang 222/1 Trælstad 293       Einang 222/1 Holm 229 Vestre Tøite 232   Buan 316 Almli Østre 319       Bjørngård 290 Østre Tøite 231 Østre Sætran 278 Kartum 281     Moum Søre 136 Hembre Nedre 228 Forradal   Hembre Øvre 227 Frøium 120  
8                                     8
  Kilnes 216 Hegre Østre 286 Østkil 218/1 Fordal 297 Rødde 157 Dybvad Mellom 183 Ytre Ysti 145 Mørset Søndre 237/1 Østkil 218/1 Leirfald Østre 296 Midtkil 219/1 Kilnes 216 Leirfald Østre 296 Holm 229 Trælstad 293 Østkil 218   Einang 222/1 Vestre Tøite 232/1 Buan 316 Østkil 218   Einang 222/1 Østre Tøite 231 Østre Sætran 278 Trælstad 293 Vestre Tøite 232/1 Vestre Tøite 232/1   Hembre Øvre 227  
7         7
  Kilnes 216/1 Østre Østkil 218/1 Dybvad Vestre 182 Ytre Ysti 145 Østkil Vestre 218/1 Midtkil 219/1 Leirfald Østre 296 Fornes 223/1 Østkil Vestre 218/1 Einang 222/1 Søre Leirfall 91/3 Fornes 223/1 Østre Tøite 231 Østre Sætran 278 Vestre Tøite 232/1 Hembre Øvre 227/2  

6
tipptipptipp
oldeforeldre

6
  Vestre Storflor 333/1 Ytre Ysti 145 Midtkil 219/1 Leirfald Østre 296 Einang 222/1 Søre Leirfall 91/3 Østre Tøite 231/1 Vestre Tøite 232/1  

5
tipptipp
oldeforeldre

5
  Vestre Storflor 333/1 Østkil Vestre 218/2 Einang 222/1 Østre Tøite 231/1  

4
tipp
oldeforeldre

4
  Vestre Storflor 333/1 Einang 222/1  

3
oldeforeldre

3
  Floren Mellom 333/16  

2
besteforeldre

2
  Kilnes 216/1  

8/7-2012 Arne Olav Storflor ValidXHTML1.0 | ValidCSS