MiAvis

rubiks kube

– Rubiks kube fra 80-tallet …

rubik.storflor.com

2x23x34x4
5x56x67x7

Beskrivelse av hvordan 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 og 7x7 Rubiks kube kan løses med få rutiner av nybegynnere.

Gå til rubik.storflor.com

Én metode for å løse alle Rubikskubene beskrives på en enkel og kompakt måte.